16. Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı

1994 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirilen ve yaklaşık olarak 5000 yerli ve yabancı katılımcının takip ettiği Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı 12-13-14 Mayıs 2010 tarihlerinde WOW Convention Center’da 

Konelsis Kontrol Sistemleri’nin de katılımcı firma olarak yer almasıyla  gerçekleşti.

Konferansı Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı, çevre ve Orman Bakanlığı, Türkiye Kojenerasyon Derneği, Elektrik üreticileri Derneği (EÜD), Rüzgar Enerjisi Santralleri Yatırımcıları Derneği (RESYAD),

Hidroelektrik Santralleri Sanayi İşadamları Derneği (HESİAD), Bölgesel çevre Merkezi, ASME ve Cogen Europe gibi enerji sektörünün en önemli dernekleri, destekleriyle ICCI 2010'da yer aldılar.

Genel olarak dünya ve ülkemiz enerji sektörüne bakış çerçevesinde, Enerjide liberalleşme ve yeniden yapılanma, talep ve arz projeksiyonları, AB Enerji politikaları gibi konuların yanı sıra;

Kojenerasyon, Yüksek Verimli Enerji üretim Teknolojileri, Enerji Tesis İşletmeciliği, Yenilenebilir Enerji, Atık Yönetimi, Geri Dönüşüm Sistemleri, çevre Teknolojileri gibi teknik konulara da hem

ulusal hem de uluslararası ölçekte yer verilmiştir.